Algemene voorwaarden

Om het Dwaallicht Festival in goede banen te leiden en alle bezoekers een fijne avond te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld. Door het kopen van een ticket of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en de huisregels.

Kaartverkoop en toegang

Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website of bij de VVV Ermelo. Kunt u op de avond van het festival onverhoopt niet, dan is het toegestaan uw ticket door te verkopen, maar alleen tegen hetzelfde of tegen een lager tarief.

Gekochte kaartjes zijn persoonlijk en worden niet teruggenomen door de organisatie.

Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig ticket, wordt de toegang ontzegd.

Indien het door de geldende coronamaatregelen noodzakelijk is om bij een evenement als deze te controleren op een QR-code, zullen wij daar op de avond zelf op controleren middels de coronacheck app.

Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Het meedoen aan het Dwaallicht Festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende artiesten en huiskamer eigenaren, dan wel geleden schade die hieruit voortvloeit.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren.

Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door geldende coronamaatregelen, stakingen of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard zullen wij in dat geval wél een alternatieve datum zoeken voor het festival. Kunt u dan niet of verandert de programmering dusdanig dat u liever zou annuleren, dan kunt u uw geld terugkrijgen.

Gebruik van alcoholische dranken

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Voorkom overlast tijdens de fietsroutes

Volg altijd de aanwijzingen van de fietsgidsen op tijdens het fietsen van de ene naar de andere locatie. Plaats fietsen op de aangegeven plaatsen en houd bij het bezoeken van de huiskamers rekening met de omwonenden.

Foto’s en opnames

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van (professionele) beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.

Tijdens het Dwaallicht Festival kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media. Door een ticket te kopen voor het festival gaat u akkoord met deze beeldregistratie.

Overig

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en ander bevoegd gezag. De organisatie behoudt zich het recht eenieder de toegang tot het festival te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet gerestitueerd.

Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@dwaallichtfestival.nl