Privacybeleid

Privacy Statement en Cookie beleid

De Stichting Dwaallichtfestival Ermelo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

We vinden uw privacy belangrijk en we behandelen de gegevens die u met ons deelt zorgvuldig. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@dwaallichtfestival.nl.

Persoonsgegevens die het Dwaallicht Festival verwerkt

We verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt tijdens het plaatsen van een bestelling of het versturen van een contactformulier.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam.
  • E-mailadres.
  • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt in correspondentie of die u telefonisch aan ons doorgeeft.

Met welk doel verwerkt het Dwaallicht Festival persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw betaling af te handelen nadat u een ticket hebt besteld.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden of het ticket dat u besteld heeft te kunnen leveren.
  • Om u nieuwsbrieven te verzenden (alleen als u zich daarvoor zelf inschrijft of nadrukkelijk toestemming geeft).
  • Om een account voor u aan te maken als u dat zelf wilt.

Hoe lang het Dwaallicht Festival persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld het bewaren van facturen voor de belastingdienst. Heeft u hier vragen over of wilt u dat uw gegevens uit ons bestand gewist worden? Dan kunt u contact opnemen via info@dwaallichtfestival.nl.

Persoonsgegevens delen met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit strikt noodzakelijk is voor het afhandelen van uw bestelling en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Geen adverteerders

Wij hebben geen software op onze website geplaatst die het mogelijk maakt om advertenties aan u te laten zien die afgestemd zijn op uw surfgedrag. Wij delen uw gegevens ook niet met andere partijen voor advertentiedoeleinden. Op onze website zult u ook geen advertenties van andere partijen aantreffen.

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics om onze website te kunnen verbeteren. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten. De geanonimiseerde gegevens in Google Analytics worden 14 maanden bewaard, dit is de kortst mogelijke periode.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Dwaallicht Festival. U heeft ook recht op een uitdraai van uw gegevens om deze eventueel over te kunnen dragen aan andere partijen. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming mailen naar info@dwaallichtfestival.nl.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek .

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe het Dwaallicht Festival persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan alstublieft contact op via info@dwaallichtfestival.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Onze servers, websites en computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk: het internetadres begint met ‘https’ en u ziet een groen slotje.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die het Dwaallicht Festival gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken 2 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiekcookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Deze gegevens kunnen wij niet naar u herleiden. Volgens de wet hoeven we hiervoor geen toestemming te vragen, omdat deze cookies geen privacygevoelige informatie verzamelen. Onder het kopje ‘Google Analytics’ kunt u lezen hoe wij dit gewaarborgd hebben.

Als wij in de toekomst wel andere soorten cookies gaan verzamelen, dan zullen wij u hiervoor vooraf om toestemming vragen.

Wilt u helemaal geen cookies? Dan kunt u zich afmelden voor iedere vorm van cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Het Dwaallicht Festival – versie 1 – november 2021]